จับมือถือแขน

ภาษาอังกฤษ


v hold one´s hands
คำอธิบาย: แตะต้องเนื้อตัว
ความหมายเหมือนกับ: จับเนื้อต้องตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: touch one´s hand
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มไม่ควรที่จะจับมือถือแขนกับหญิงสาวเช่นนั้น