จับมือ

ภาษาอังกฤษ


v shake hands
คำอธิบาย: ทำให้มือของผู้อื่นอยู่ในอุ้งมือของตนเพื่อแสดงมิตรไมตรีหรือเพื่อยึดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ประสานมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: grasp hands
ตัวอย่างประโยค: มือของปู่ก็ค่อยๆ เลื่อนมาจับมือของอาเบที่ขอบแคร่