จับพลัดจับผลู

ภาษาอังกฤษ


v take a random
คำอธิบาย: บังเอิญเป็นไปโดยไม่ตั้งใจ
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ตั้งใจ , บังเอิญ
คำที่เกี่ยวข้อง: grab at random , occur unintentionally
คำตรงข้าม: เจตนา , ตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: กิตติจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนเป็นประจำ แต่กระนั้นยังจับพลัดจับผลูได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย