จับผิด

ภาษาอังกฤษ


v carp
คำอธิบาย: จับความผิดของผู้อื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: find fault with , cavil
ตัวอย่างประโยค: ต่างฝ่ายต่างตั้งทีมจับผิดดูว่าใครจะทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง