จับปิ้ง

ภาษาอังกฤษ


n fig-leaf worn by little girl
คำอธิบาย: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาค เป็นต้น
หน่วยนับ: แผ่น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: กระจับปิ้ง , จะปิ้ง , ตะปิ้ง , ตับปิ้ง ,
คำที่เกี่ยวข้อง: golden or silver medallion
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้ชายฝันเห็นจับปิ้งที่อยู่กับเด็กหญิง ทายว่าผู้นั้นจะเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ไม่รุนแรงนัก