จับปลาสองมือ

ภาษาอังกฤษ


v catch two fish with each hand
คำอธิบาย: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: seek two things simultaneously
ตัวอย่างประโยค: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง