จับต้นชนปลายไม่ถูก

ภาษาอังกฤษ


v cannot make head or tail of
ความหมายเหมือนกับ: วุ่นวาย , ไร้ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค: คณะผู้แทนเจรจาฝ่ายอิสราเอลจับต้นชนปลายไม่ถูกกับท่าทีของซีเรีย