จับตามอง

ภาษาอังกฤษ


v keep an eye on
ความหมายเหมือนกับ: ูสังเกต , เฝ้ามอง , เฝ้าดู , จับตา , จับตาดู
คำที่เกี่ยวข้อง: observe , catch , watch
คำตรงข้าม: ละสายตา
ตัวอย่างประโยค: ผู้ทดลองกำลังจับตามองการแบ่งเซลของเชื้อจุลินทรีย์ในกล้องจุลทรรศน์