จับตาดู

ภาษาอังกฤษ


v keep an eye on
คำอธิบาย: คอยเฝ้าสังเกต, จ้องระวังระไว
ความหมายเหมือนกับ: ูสังเกต , เฝ้ามอง , เฝ้าดู , จับตา
คำที่เกี่ยวข้อง: observe , catch , watch
คำตรงข้าม: ละสายตา
ตัวอย่างประโยค: หล่อนจับตาดูผมทุกฝีก้าว ทำให้ผมรู้สึกอึดอัดมาก