จับตาด

ภาษาอังกฤษ


v keep an eye on
ความหมายเหมือนกับ: สังเกต , เฝ้ามอง , เฝ้าดู
คำที่เกี่ยวข้อง: observe , catch , watch
คำตรงข้าม: ละสายตา