จับตา

ภาษาอังกฤษ


adv attractively
คำอธิบาย: เห็นแล้วชอบหรือพอใจ ชวนให้มองนานๆ
ความหมายเหมือนกับ: ถูกตา , เหมาะตา , เป็นที่พอตา
คำที่เกี่ยวข้อง: fascinatingly , enhantingly , captivatingly
คำตรงข้าม: ละสายตา
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นผู้หญิงที่สวยจับตาคนหนึ่ง
v keep an eye on
คำอธิบาย: คอยเฝ้าสังเกต, จองระวังระไว
ความหมายเหมือนกับ: สังเกต , เฝ้ามอง , เฝ้าดู , จับตาด
คำที่เกี่ยวข้อง: observe , catch , watch
คำตรงข้าม: ละสายตา
ตัวอย่างประโยค: มาตรการและแผนการที่ทยอยออกมาเป็นระยะนั้นถูกจับตาและสะกดรอยตามอย่างใกล้ชิด