จับตัว

ภาษาอังกฤษ


v capture
ความหมายเหมือนกับ: จับ , จับกุม , จับกุมตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: catch , seize , arrest
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค: จนป่านนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้