จับชีพจร

ภาษาอังกฤษ


v take the pulse
ความหมายเหมือนกับ: ตรวจชีพจร , วัดชีพจร
คำที่เกี่ยวข้อง: feel the pulse
ตัวอย่างประโยค: พยาบาลกำลังจับชีพจรคนไข้