จับฉ่าย

ภาษาอังกฤษ


n mixture of vegetables
คำอธิบาย: ชื่อแกงจืดอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลายๆ อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: แกงจับฉ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: hotch-potch
ตัวอย่างประโยค: จับฉ่ายนั้นควรต้มไว้ทิ้งไว้ 2-3 วันจะทำให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น
adj miscellaneous
คำอธิบาย: ที่ปะปนกันไม่เป็นสำรับ ไม่เป็นชุด
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทกำลังพยายามยกระดับความสามรถของตัวเอง ในการส่งข้อมูลจับฉ่ายสารพัดไปยังโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้น