จับฉลาก

ภาษาอังกฤษ


v draw lots
คำอธิบาย: หยิบแผ่นกระดาษเล็กๆ ขึ้นมาจากหลายแผ่น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้เนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: จับสลาก
คำที่เกี่ยวข้อง: cast lots
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนกำลังเข้าแถวจับฉลากบนเวทีโดยมีพ่อแม่รอลุ้นอยู่ข้างล่าง