จับจ้อง

ภาษาอังกฤษ


v watch
ความหมายเหมือนกับ: จ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: gaze , stare
ตัวอย่างประโยค: สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องเขามีแววสงสัยเหมือนอย่างอยากรู้เรื่องที่เขากำลังพูดอยู่