จับจุด

ภาษาอังกฤษ


v make someone out
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามศึกษานิสัยของเพื่อนๆ จนจับจุดได้ว่าใครชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top