จับจิตจับใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
คำอธิบาย: เป็นที่พอใจ
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , จับใจ , ถูกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint
ตัวอย่างประโยค: เสียงร้องของหล่อนจับจิตจับใจผู้ฟังทุกคน