จับจด

ภาษาอังกฤษ


adj desultory
คำอธิบาย: ลักษณะที่ทำไม่จริงจัง
คำที่เกี่ยวข้อง: haphazard , aimless , purposeless
คำตรงข้าม: จริงจัง , เอาการเอางาน
ตัวอย่างประโยค: จริงอยู่ที่เขาชอบท่องเที่ยว แต่เขาก็ไม่ใช่คนจับจด
v be desultory
คำอธิบาย: ทำอะไรไม่จริงจัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be haphazard , be aimless , be purposeless
คำตรงข้าม: จริงจัง , เอาการเอางาน
ตัวอย่างประโยค: พี่ชายคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ขี้เกียจ จับจด ไม่ทำอะไรจริงจัง หาแต่เรื่องเดือดร้อนมาใส่ครอบครัว