จับคู่

ภาษาอังกฤษ


v pair
คำที่เกี่ยวข้อง: match
คำตรงข้าม: แยกคู่
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดละครจับคู่วิลลี่กับเยลหลี เพื่อเล่นละครคู่กัน