จับความ

ภาษาอังกฤษ


v understand
คำอธิบาย: จับใจความ, เข้าใจความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ได้ความ
คำที่เกี่ยวข้อง: comprehend , apprehend , grasp
ตัวอย่างประโยค: ฉันฟังเขาพูดแล้วจับความได้ว่าเขาไม่พอใจฉัน