จับกุมตัว

ภาษาอังกฤษ


v capture
ความหมายเหมือนกับ: จับ , จับกุม
คำที่เกี่ยวข้อง: catch , seize , arrest
คำตรงข้าม: ปล่อยตัว