จับกัง

ภาษาอังกฤษ


n coolie
คำอธิบาย: ผู้ที่รับจ้างทำงานหนัก
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: กุลี , คนงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: laborer , workman
ตัวอย่างประโยค: พ่อของหล่อนเป็นจับกังแบกข้าวสารที่โรงสีใกล้ท่าน้ำแม่ยม