จับกลุ่ม

ภาษาอังกฤษ


v congregate
คำอธิบาย: รวมกันเป็นหมู่
ความหมายเหมือนกับ: รวมกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: assemble , gather , rally , muster
ตัวอย่างประโยค: พวกเราจับกลุ่มกันเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์
v group
คำอธิบาย: รวมกันเป็นหมู่
ความหมายเหมือนกับ: รวมกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: assemble , gather , collect
คำตรงข้าม: แยกกลุ่ม , แตกกลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้หญิงในบริษัทชอบจับกลุ่มซุบซิบนินทากันเป็นประจำ

คำที่มี "จับกลุ่ม" ในคำ


การจับกลุ่ม n gathering
คำตรงข้าม: กลุ่ม
ตัวอย่างประโยค: การแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาที่เรียนทางฝ่ายบริหารต้องมีการจัดกลุ่มสาขาวิชาอย่างเป็นหมวดหมู่ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top