จันอับ

ภาษาอังกฤษ


n Chinese sweetmeat made of many ingredients
คำอธิบาย: ชื่อขนมหวานอย่างแห้งของจีน มีหลายอย่างรวมกัน เช่น ข้าวพอง, ถั่วตัด, งาตัด
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขนมจันอับ
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายชายจัดเตรียมขันหมากหมั้นประกอบด้วยของหมั้นตามที่ตกลงกันไว้ เช่น เงินสี่หมื่น ทองคำสี่บาท จันอับ สุรา และขนมอื่นๆ ตามสมควร