จันทร์

ภาษาอังกฤษ


n Monday
คำอธิบาย: ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์
ความหมายเหมือนกับ: วันจันทร์
คำที่เกี่ยวข้อง: following Sunday
ตัวอย่างประโยค: จันทร์หน้าพวกเราต้องไปสัมมนาที่ระยอง
n moon
คำอธิบาย: สิ่งที่ให้แสงสว่างในท้องฟ้าเวลากลางคืน
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ดวงเดือน , พระจันทร์ , ดวงจันทร์ , เดือน , จันทรา
คำตรงข้าม: สุริยา , ดวงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค: คืนนี้จันทร์เต็มดวงสวยมาก