จันทรคติ

ภาษาอังกฤษ


n lunar system
คำอธิบาย: วิธีนับวันและเดือนโดยถือเอาการเดินของดวงจันทร์เป็นหลัก เช่น ขึ้น 1 ค่ำถึงแรม 15 ค่ำ เป็นการนับวันทางจันทรคติ เดือนอ้ายถึงเดือน 12 เป็นการนับเดือนทางจันทรคติ
คำที่เกี่ยวข้อง: lunar calendar
ตัวอย่างประโยค: วันที่ 12 เดือนนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำตามจันทรคติ