จันทบุรี

ภาษาอังกฤษ


n Chanthaburi
ความหมายเหมือนกับ: เมืองจันท์
ตัวอย่างประโยค: นายไตรภพ อินทร์อ่อนเยาวชนคนเก่งมาจากจังหวัดจันทบุรี