จัตุรัส

ภาษาอังกฤษ


n square
คำอธิบาย: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก
ความหมายเหมือนกับ: สี่เหลี่ยมจัตุรัส , สี่เหลี่ยมด้านเท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: quadrangle
ตัวอย่างประโยค: จีนในปัจจุบันไม่ปฎิเสธสิ่งที่เคยเกิดขึ้นที่บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน