จัดโต๊ะ

ภาษาอังกฤษ


v set the table
คำที่เกี่ยวข้อง: lay the table