จัดโชว์

ภาษาอังกฤษ


v exhibit
ความหมายเหมือนกับ: แสดง
คำที่เกี่ยวข้อง: show