จัดแสดง

ภาษาอังกฤษ


v exhibit
ความหมายเหมือนกับ: แสดง , จัดโชว์
คำที่เกี่ยวข้อง: show
ตัวอย่างประโยค: พรรคไทยรักไทยได้จัดแสดงนิทรรศการ SMES ขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์