จัดแถว

ภาษาอังกฤษ


v fall into line
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งแถว
คำที่เกี่ยวข้อง: form a line facing each other
คำตรงข้าม: สลายแถว
ตัวอย่างประโยค: กองทัพทั้งสองฝ่ายจัดแถวหันหน้าเข้าหากัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top