จัดเรียง

ภาษาอังกฤษ


v order
ความหมายเหมือนกับ: จัด , เรียง
คำที่เกี่ยวข้อง: arrange , list
ตัวอย่างประโยค: ใจของยายจดจ่ออยู่ที่กระดาษที่ต้องจัดเรียงให้ได้ระดับเป็นชั้นๆ ไป