จัดเก็บ

ภาษาอังกฤษ


v store
คำที่เกี่ยวข้อง: hoard , gather , collect , stash , stockpile , accumulate
ตัวอย่างประโยค: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้ เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
v levy
ความหมายเหมือนกับ: เรียกเก็บ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลจัดเก็บภาษีศุลกากรกล้องถ่ายรูป 37 เปอร์เซ็นต์