จัดเกรด

ภาษาอังกฤษ


v rank
ความหมายเหมือนกับ: จัดระดับ , จัดชั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate , judge