จัดหามา

ภาษาอังกฤษ


v get
ความหมายเหมือนกับ: ได้รับ , ได้มา , หาได้
คำที่เกี่ยวข้อง: gain , obtain , acquire , receive , attain