จัดหา

ภาษาอังกฤษ


v provide
คำอธิบาย: ไปเลือกเฟ้นหามา
ความหมายเหมือนกับ: หา , เฟ้นหา
คำที่เกี่ยวข้อง: procure , obtain , supply
ตัวอย่างประโยค: ทางราชการได้จัดหาแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน เพื่อใช้ตลอดหน้าแล้งนี้