จัดหมู่

ภาษาอังกฤษ


v form into groups
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งประเภท , แบ่งกลุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: organize into groups