จัดสันปันส่วน

ภาษาอังกฤษ


v apportion
คำที่เกี่ยวข้อง: share (between or among) , share , portion , allot , distribute;