จัดสรรเวลา

ภาษาอังกฤษ


v try to make time
ความหมายเหมือนกับ: แบ่งเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: spare time