จัดว่า

ภาษาอังกฤษ


v be regarded as
ความหมายเหมือนกับ: นัยว่า , ยอมรับว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: regard as