จัดวาง

ภาษาอังกฤษ


v arrange
คำอธิบาย: วางให้เหมาะสม
คำที่เกี่ยวข้อง: organize
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top