จัดวาง

ภาษาอังกฤษ


v arrange
คำอธิบาย: วางให้เหมาะสม
คำที่เกี่ยวข้อง: organize
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่ทำงานภาพวาดประกอบต้องจัดวางรูปแบบของภาพให้เสร็จก่อนลงมือทำงาน