จัดรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ


v format
ความหมายเหมือนกับ: วางรูปแบบ
ตัวอย่างประโยค: คุณควรจัดรูปแบบของหนังสือเสียใหม่เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น