จัดระเบียบ

ภาษาอังกฤษ


v organize
คำอธิบาย: จัดการให้เป็นระเบียบ
คำที่เกี่ยวข้อง: arrange , systematize
ตัวอย่างประโยค: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง