จัดระบบ

ภาษาอังกฤษ


v systematize
คำอธิบาย: ทำให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่
ความหมายเหมือนกับ: เรียบเรียง
คำที่เกี่ยวข้อง: systemize , organize , order , articulate
ตัวอย่างประโยค: เขาจัดระบบความคิดของตัวเองดีมาก และสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่าย