จัดพิมพ์

ภาษาอังกฤษ


v publish
ความหมายเหมือนกับ: พิมพ์
ตัวอย่างประโยค: สำนักพิมพ์ดวงกมลได้จัดพิมพ์หนังสือที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย