จัดประเภท

ภาษาอังกฤษ


v classify
ความหมายเหมือนกับ: แยกประเภท , แบ่งประเภท , จำแนก , แยกชนิด , แบ่งพวก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , group , sort , categorize
คำตรงข้าม: รวมประเภท