จัดท่าทาง

ภาษาอังกฤษ


v pose
ความหมายเหมือนกับ: จัดท่าจัดทาง