จัดท่า

ภาษาอังกฤษ


v pose
คำอธิบาย: กำหนดลักษณะท่าทางของร่างกายให้อยู่ในอิริยาบถต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: จัดท่าทาง , จัดท่าจัดทาง
ตัวอย่างประโยค: ช่างกล้องจัดท่าให้นางแบบมือใหม่เสียนานก่อนจะเริ่มถ่ายได้